CIRCULAR 04/2017 MALLORCA

Enllaç de la publicació al BOIB de 20 d'abril de la Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de 12 d'abril de 2017, relatiu a l’aprovació de la Convocatòria de subvencions any 2017 al fons municipal d'inversions per a equipaments culturals i per a les festes declarades d'interès cultural, de les entitats d'administració local o dels organismes públics que en depenen.

Source URL: https://felib.es/arxius-i-documents/circulars-mallorca-2017/circular-042017-mallorca