CIRCULAR 06/2017 MALLORCA

Enllaç on podreu trobar tota la informació necessària relativa a la convocatòria de subvencions destinades a donar suport a les entitats locals de Mallorca en la prestacions de serveis d’informació turística municipal, que promoguin el coneixement dels diferents recursos d’interès turístic local i insular, mitjançant el foment de l’edició, producció i/o publicació de material gràfic gratuït, i/o l’establiment o millora de la imatge externa, interna i senyalística dels punts d’informació turística municipals, amb criteris d’homogeneïtat, identificació i qualitat que establirà el Consell Insular de Mallorca.

Source URL: https://felib.es/arxius-i-documents/circulars-mallorca-2017/circular-062017-mallorca