CIRCULAR 07/2017 MALLORCA

Enllaç de la publicació al BOIB de dissabte dia 24 de juny de l'estracte de la publicació de l’Acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca de dia 21 de juny de 2017 relatiu a l’aprovació de la convocatòria de subvencions pel foment de l’esport mitjançant ajudes al manteniment i millora d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca, així com el texte de la convocatòria i els corresponents annèxos.

Source URL: https://felib.es/arxius-i-documents/circulars-mallorca-2017/circular-072017-mallorca