Presidència dels Consells Insulars

Consell insular

President/a Partit
Consell de Mallorca Catalina Cladera Crespí PSOE
Consell Insular de Menorca Susana Mora Humbert PSOE
Consell Insular d'Eivissa Vicent Marí Torres PP
Consell Insular de Formentera Ana Juan Torres PSOE

Source URL: https://felib.es/node/18432