CIRCULAR 05/2017 MALLORCA

Enllaç de la publicació al BOIB de dissabte, 6 de maig de 2017 de la Convocatòria de subvencions any 2017 al fons d'activitats culturals d'entitats d'administració local o dels organismes públics que en depenen.

Source URL: https://felib.es/arxius-i-documents/circulars-mallorca-2017/circular-052017-mallorca