Entitats locals a Formetera

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA.png AJUNTAMENT - CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
C/ Plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier (Formentera)

Contacte
Telèfon: 971 321087
Email: consell@formentera.es
Fax: 971 322556
Web: http://www.consellinsulardeformentera.cat


Ajuntament - Consell Insular de Formentera 2019-2023

Hble. Sra. Ana Juan Torres, Presidenta del Consell Insular de Formentera i consellera de Comerç, Emprenedoria i Igualta. Consellera electa del Partit Socialista de les Illes Balears

Hble. Sra. Alejandra Ferrer Kirschbaum, vicepresidenta 1ª i consellera de Ordenació i Promoción Turística.  Consellera electa de Gent per Formentera

Hble. Sra. Susana Labrador Manchado, Vicepresidenta segona i consellera de Cultura i Educació. Consellera electa de Gent per Formentera

Hble. Sr. Rafael González Ribas, conseller de Mobilitat i Territori. Conseller electe de Gent per Formentera

Hble. Sr. José Marí Mayans, conseller d'Infraestructures, Sector Primari i Interior. Conseller electe de Gent per Formentera

Hble. Sra. Vanessa Parellada Torres, consellera de Joventut, Participació Ciutadana i Noves Tecnologies. Consellera electa de Gent per Formentera

Hble. Sr. Bartomeu Escandell Tur, conseller d’Economia, Hisenda i Serveis Generals. Conseller electe de Gent per Formentera

Hble. Sr. Rafael Ramírez Gutiérrez, Vicepresident tercer i conseller de Benestar Social, Gerència i Transparència. Conseller electe del Partit Socialista de les Illes Balears

Hble. Sra. Raquel Guascsh Ferrer (Independent), consellera de Patrimoni i Política Lingüística. Consellera electa del Partit Socialista de les Illes Balears

Hble. Sr. Antonio Jesús Sanz Igual, conseller de Medi Ambient i Serveis d'Inspecció. Conseller electe del Partit Socialista de les Illes Balears

Hble. Sra. Paula Ferrer Magaña, consellera d'Esports, Serveis Insulars i Recursos Humans. Consellera electa del Partit Socialista de les Illes Balears


SA UNIÓ DE FORMENTERA (PP-COMPROMÍS FORMENTERA) (SA UNIÓ)

Hble. Sr. Lorenzo Córdoba Marí (Independiente), conseller

Hble. Sra. Ana Negre Casals (PP), consellera

Hble. Sra. Verónica Castelló Pérez (Compromísformentera), conseller

Hble. Sra. María Victoria Tur Verdera (Independent), consellera

Hble. Sr. Javier Serra Torres (Compromísformentera), conseller

Hble. Sra. María Cristina Costa Juan (Compromísformentera), consellera


Source URL: https://felib.es/entitats-locals-formetera