CIRCULAR 05/2018 GENERAL

publicació al BOIB de dissabte, dia 9 de juny de 2018, de la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 4 de juny de 2018, per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per al foment de la biomassa, dirigida a les administracions locals de les Illes Balears i a petites i mitjanes empreses i associacions empresarials.

Source URL: https://felib.es/arxius-i-documents/circulars-generals-2018/circular-052018-general