El Govern i la FELIB demanen als ajuntaments que facilitin la informació de sòl vacant en cada municipi

07-März-2024

El president de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), Jaume Ferriol, ha rebut a la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, el director general d'Habitatge i Arquitectura, José Francisco Reynés,  i la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle en una jornada per poder explicar als batles i regidors dels diferents municipis de les Illes el nou programa «Construir per llogar» («Build to rent») engegat pel Govern amb l'objectiu d'incrementar l'oferta d'habitatge públic.

La iniciativa consisteix en la cessió de sòl públic a la iniciativa privada per construir habitatge públic en règim de lloguer, tant per fer noves promocions d'habitatge protegit, com per a la promoció dels allotjaments de dotació.

De forma paral·lela, s'afegeix a la continuïtat de les actuacions de l'IBAVI per a la construcció pública de noves promocions d'habitatge de protecció, també en règim de lloguer.

Després d'un treball previ del Govern per identificar sòls vacants d'ús residencial, de titularitat pública o destinats a equipaments, la Conselleria ja s'ha dirigit a tots els ajuntaments de Balears perquè facilitin la informació de sòl vacant en cada municipi perquè puguin identificar els terrenys del seu àmbit que siguin susceptibles de destinar-se a la construcció de noves promocions d'habitatge públic a través d'aquest programa.

La consellera Marta Vidal ha destacat que amb aquesta iniciativa, i tenint en compte la difícil situació que estan vivint molts de ciutadans de les Illes Balears en matèria d'habitatge, el Govern posa a l'abast dels ajuntaments un conjunt d'actuacions dirigides a facilitar l'accés a l'habitatge des del respecte a les competències municipals. Unes mesures que s'emmarquen en el desplegament del Decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge, que en aquests moments es troba en tramitació parlamentària com a projecte de llei.

La primera fase del programa «Construir per llogar» inclou la identificació de sòls i la consulta prèvia als ajuntaments, l'elaboració d'un catàleg de sòls amb els terrenys que hagin estat confirmats per part dels ajuntaments, els estudis de viabilitat sobre les condicions econòmiques de les actuacions i de durada de les concessions, i el catàleg definitiu de sòls.