La FELIB creu que el nou Decret Llei de Simplificació Administrativa del Govern agilitarà tràmits als ajuntaments

30-Mai-2024

La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) es mostra a favor del Decret Llei de Simplificació Administrativa en tot allò que afecti els ajuntaments de les Illes perquè ajudarà amb el que “fins ara eren traves burocràtiques”, assenyala el president, Jaume Ferriol.

Alguns dels punts que la Federació destaca és la possibilitat que tendran els municipis d’utilitzar sòl rústic per a fer aparcaments dissuasoris durant vuit mesos a l’any, és a dir, el temps en què hi ha més turistes a les illes. “D’aquesta manera es pal·liarà part del problema d’aparcament que tenen alguns municipis, sobretot els més turístics”, diu Ferriol.

D’altra banda, el Decret Llei suprimeix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació o permet que els municipis amb menys de 10.000 habitants aprovin un Pla General sense que hagi d’anar acompanyat per un Pla d’Ordenació Detallat.

A la disposició addicional 7, d’altra banda, la FELIB destaca el fet que es puguin legalitzar construccions i instal·lacions de forma extraordinària, “suposarà recursos econòmics per a les arques municipals i podrem regularitzar construccions que ara mateix no es poden esbucar per ser un dret prescrit de l’administració”, recorda el president.

Hi ha altres efectes positius sobre el municipalisme com la Plataforma d’interoperabilitat PIMBAL que permetrà fer consultes administratives referides a l’Estat o al Govern a través d’un web; o el fet que es pugui iniciar una col·laboració público-privada per agilitar l’atorgament de llicències que compleixen tots els requisits i alleugerir a la vegada la càrrega municipal.