Portal de Transparència

El Portal de Transparència de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), té com a objectiu garantir la transparència de les activitats que desenvolupa la federació així com el control dels recursos públics que gestiona, garantint el dret d’accés a la informació pública que demanden els ciutadans.

Les tecnologies de la informació i comunicació fan possible la difusió d’aquesta informació mitjançant una publicitat activa que dóna compliment a la normativa que és d’aplicació: la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública, i del bon govern.