Jornada sobre el dret d’accés a la informació pública a les Illes Balears (àmbit local)

28-October-2020

Organitzen una jornada informativa dirigida als consells insulars i als ajuntaments de les Illes Balears, per intercanviar experiències i reforçar i millorar la resposta que es donen a les peticions d’accés a la informació pública.

Objectius:

  • Sensibilització sobre el canvi de paradigma envers la transparència que implica el dret d'accés a la informació pública i el que suposa en una organització.

  • Breu anàlisi del dret d’accés a la informació pública segons la normativa vigent enfocat especialment a les entitats locals.

  • Plantejament de formes d'organitzar internament la gestió del dret d’accés en l’organització: experiències diferents a les Balears.

  • Conèixer el funcionament de la Comissió de Reclamacions d’accés a la Informació Pública (CRAIP).

  • Recollir aportacions i propostes sobre criteris i actuacions.

 

Adreçada a

Càrrecs púbics de les administracions insulars i locals de les Illes Balears.

Serveis jurídics i tècnics implicats d'aquestes entitats.


Dades de l’organització

Dimecres 11 de novembre de 2020

De 10.00 a 13.00 h

Format presencial amb aforament limitat a la seu de la FELIB i videoconferència via Zoom.


Inscripció

Gratuïta, a través de la FELIB.

Telèfon de contacte: 971.760.911

Adreces electròniques de contacte: coordinacio@felib.es