Entitats locals a Formetera

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA.png AJUNTAMENT - CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
C/ Plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier (Formentera)

Contacte
Telèfon: 971 321087
Email: consell@formentera.es
Fax: 971 322556
Web: http://www.consellinsulardeformentera.cat


Ajuntament - Consell Insular de Formentera 2023-2027


SA UNIÓ DE FORMENTERA (PP-COMPROMÍS FORMENTERA) (SA UNIÓ)

Hble. Sr. Lorenzo Córdoba Marí  President i conseller de Sector Primari i Litoral

Hble. Sra. Verónica Castelló Pérez, Vicepresidenta primera i consellera de Mobilitat i Gestió ambiental

Hble. Sr. Javier Serra Torres. Vicepresident segon i conseller de Territori i Infraestructures

hble. Sr. José Manuel Alcaraz Escandell, Vicepresident tercer i conseller de Promoció Econòmica i Administració Insular. Portaveu de l’equip de Govern

Hble. Sr. Oscar Portas Juan, Conseller d’Educació, Cultura, Patrimoni i Seguretat Ciutadana

Hble. Sra. Maria Cristina Costa Juan, Consellera de Benestar Social

Hble. Sr. Artal Mayans García, Conseller de Turisme, Innovació i Habitatge

Hble. Sr. Javier Tur Rosselló, Conseller d’Activitat Física i Esports

Hble. Sra. Eva Maria Nieto Arribas, Consellera de Joventut, Majors, Igualtat i Participació

 

GENT PER FORMENTERA (GENT X FORMENTERA)

Hble. Sra. Alejandra Ferrer Kirschbaum, consellera

Hble. Sr. Rafael González Ribas, conseller

Hble. Sra. Aleida Escandell Wescott, consellera

Hble. Sr. Josep Marí Mayans, conseller

Hble. Sra. Silvia Tur Ribas, consellera

 

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS (PSIB-PSOE)

Hble. Sra. Ana Juan Torres, consellera

Hble. Sr. Rafael Ramírez Gutiérrez, conseller

Hble. Sra. Raquel Guascsh Ferrer, consellera