Història

Després d'un llarg procés de negociacions de quasi dos anys, el 17 de juny de 1989, va tenir lloc a Sineu l'Assemblea Constituent de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.
 

Antoni Sales
Toni Salas

El nom oficial de l'entitat és FEDERACIÓ D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS. Inscrita en el registre d'Entitats Jurídiques del Ministeri d'Economia i Hisenda amb data 26 02 1990.

Segons l'acta de l'assemblea constituent "es reuneixen les autoritats, representants de les Entitats autonòmiques i representants dels municipis de les Illes Balears amb la finalitat de formalitzar la constitució de la FELIB, d'acord amb els estatuts elaborats per la Comissió d'Estatuts i avalats per la Comissió Gestora de la Federació, als quals, la majoria dels ajuntaments en ple de les Illes han donat la seva conformitat".

Composen la Federació tots els municipis i consells insulars de les Illes Balears que voluntàriament decideixen associar-s'hi per a la defensa i promoció de l'interès general i l'autonomia local dins el marc constitucional i l'Estatut de les Illes Balears.

La presidència pel període 2019-2023, resultat de les eleccions municipals de dia 26 de maig de 2019 i de l'assemblea general constituent de la FELIB de dia 11 de setembre és en mans d'Antoni Salas Roca (PI - Proposta per les Illes)

La presidència pel període 2015-2019, resultat de les eleccions municipals de dia 24 de maig de 2015 i de l'assemblea general constituent de la FELIB de dia 11 de setembre va ésser en mans de Joan Carles Verd Cirer (PI - Proposta per les Illes)

La presidència pel període 2011-2015, resultat de les eleccions municipals de dia 22 de maig de 2011 i de l'assemblea general constituent de la FELIB de dia 16 de setembre va ésser en mans de Joan Albertí Sastre (PP) fins dia 9 de febrer de 2015, per la seva renúncia al deixar d'ésser batle de Fornalutx. A l'assemblea extraordinària de dia 9 de febrer fou elegit president Vicent Marí Torres (PP)

La presidència pel període 2007-2011, resultat de les eleccions municipals de dia 23 de maig de 2007 i de l'assemblea general constituent de la FELIB de dia 14 de setembre va ésser en mans de Joan Ferrà Martorell (PSOE)

La presidència pel període 2003-2007, resultat de les eleccions municipals de dia 25 de maig de 2003 i de l'assemblea general constituent de la FELIB de dia 26 de setembre va ésser per a Carlos Delgado Truyols (PP)

La presidència pel període 1999-2003, resultat de les eleccions municipals de dia 13 de juny de 1999 i de l'assemblea general constituent de la FELIB de dia 10 de setembre va ésser per a Margarita Nájera Aranzábal (PSOE)

La presidència pel període 1995-1999, resultat de les eleccions municipals de dia 28 de maig de 1995 i de l'assemblea general constituent de la FELIB de dia 27 d'octubre de 1995 va ésser per a Joan Bibiloni Fiol (PP)

La presidència pel període 1991-1995, resultat de les eleccions municipals de dia 26 de maig de 1991 i de l'assemblea general constituent de la FELIB de dia 15 de juliol de 1991 va ésser per a Joan Bibiloni Fiol (PP)

La presidència pel període 1987-1991, resultat de les eleccions municipals de dia 10 de juny de 1987 i de l'assemblea general constituent de la FELIB de dia 17 de juny de 1989 va ésser per a Jaume Ferriol Niell (Independent)

La Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears podrà mantenir relacions de cooperació amb altres associacions similars que hi hagi a les diverses nacionalitats i regions de l'Estat espanyol. També podrà adherir-se o mantenir qualsevol altre tipus de relació amb les associacions internacionals que tinguin finalitats anàlogues.

L'àmbit territorial de la Federació és el de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La FELIB és una associació regional vinculada a la Federació espanyola de municipis i províncies (FEMP) i té representació en el Consell Federal (dos membres) d'acord amb els estatuts de la FEMP, aprovats a la 7ª Assemblea General.