ACTUALITAT INFORMATIVA

13-Juny-2024
La FELIB tancà 2023 amb un increment del 26,2 % del pressupost gràcies a una Central de Contractació que ha sumat gairebé tots els ens locals
El president, Jaume Ferriol, ha donat la benvinguda al vicepresident del Govern, Antoni Costa, qui ha explicat com afecta els ajuntaments el Decret de mesures urgents de simplificació i racionalització administratives.
30-Maig-2024
La FELIB creu que el nou Decret Llei de Simplificació Administrativa del Govern agilitarà tràmits als ajuntaments
El president, Jaume Ferriol, destaca entre d’altres, punts com que els municipis de menys de 10.000 habitants puguin aprovar un Pla General sense necessitat d’un pla d’Ordenació Detallada.
30-Abril-2024
El Camí de Santiago estrena el tram de Lluc a Palma
La FELIB se suma a un projecte que “és bo per a tots el Ajuntaments que hi seran parBceps”, ha dit el president Jaume Ferriol.
07-Març-2024
El Govern i la FELIB demanen als ajuntaments que facilitin la informació de sòl vacant en cada municipi
Es tracta d’identificar espais vacants d'ús residencial, de titularitat pública o per equipaments susceptibles de destinar-se a la construcció de noves promocions d'habitatge públic.
27-Febrer-2024
Els ajuntaments defensen la simplificació de tràmits urbanís7cs a la Comissió de Medi Ambient
El president de la FELIB, Jaume Ferriol, demana al Govern la “necessària” agilització dels tràmits, en especial dels informes sectorials.