CIRCULAR 02/2017 EIVISSA

Enllaços relatius a les publicacions al BOIB de dimarts dia 26 de setembre dels anuncis i les bases reguladores de tres línies de subvencions del Consell Insular d'Eivissa relatives a: Ajudes destinades a finançar actuacions de promoció turística desenvolupades pels ajuntaments de l’Illa d'Eivissa http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10714/599807/bases-de-la-convocatoria-per-a-la-concessio-d-ajud Subvencions per a esdeveniments esportius de promoció turística de l’illa d’Eivissa 2016-2017 http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10714/599808/bases-de-la-convocatoria-per-a-la-concessio-de-sub Subvencions per a esdeveniments no esportius de promoció turistica de l’Illa d’Eivissa 2016-2017 http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10714/599809/bases-de-la-convocatoria-per-a-la-concessio-de-sub