CIRCULAR 03/2018 GENERAL

Adjunt us remetem la publicació al BOIB del passa 2 de juny de 2018 de la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 24 de maig de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica dirigida a administracions locals i entitats públiques dependents dins del Programa Operatiu FEDER 2014-2020.