La FELIB, reuneix els municipis per plantejar un document comú de bones practiques per prevenir el consum d’alcohol dels menors d’edat a les festes populars

03-Maig-2019

En aquell moment va sorgir un grup de feina per elaborar una ordenança marc on quedàs regulada aquesta problemàtica.

Dins aquesta línia, la FELIB manté l’estratègia de vigilar el consum d’alcohol entre els menors, motiu pel qual i d’acord amb els objectius de la Plataforma, convocà als municipis i als representants del grup estratègic de la Plataforma, per tal d’elaborar un document de bones practiques que els permeti organitzar les festes populars amb una especial cura del menor en el consum d’alcohol. La mecànica seguida fou l’aportació, per part de cada municipi participant, de les estratègies i accions que ja duen a terme i que fins el moment han donat bons resultats i ha servit de bessó per crear conjuntament el manual de bones practiques que es presentarà a la plataforma y després es facilitarà a tots els municipis de la nostra comunitat.