La FELIB tancà 2023 amb un increment del 26,2 % del pressupost gràcies a una Central de Contractació que ha sumat gairebé tots els ens locals

13-Juny-2024

La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) ha presentat aquest dijous el balanç econòmic de 2023 on la major part de les partides ja existents tenen continuïtat. Les comptes reflecteixen que el rendiment de la Central de Contractació ha fet que el pressupost de 2023 fos el més alt de la història amb 1.030.901 euros, això suposa un increment del 26,2% respecte a l’any anterior (753.250 euros). “Gairebé tots els ens locals de les illes han sol·licitat pertànyer a la Centra de Contractació amb relació al subministrament d’energia elèctrica, al subministrament de la uniformitat i vestuari de la policia, brigada i protecció civil i també al manteniment d’ascensors i altres aparells elevadors”, ha explicat el president de la FELIB, Jaume Ferriol, durant l’Assemblea General Ordinària. D’altra banda, ha afegit que està prevista la signatura de nous acords marc de productes i serveis d’acord amb les necessitats expressades referides a la telecomunicació, les assegurances de responsabilitat civil i els vehicles municipals, entre d’altres.

Durant l’Assemblea General s’ha presentat tant la memòria d’activitats i el rendiment de comptes de l’any 2023, com els pressuposts per a l’any 2024.

S’ha mostrat als membres els documents on hi ha una relació de les visites, actes, compareixences i viatges institucionals que es realitzaren així com de les jornades celebrades durant tot l’any passat relacionades amb la recollida de fems i trastos, els serveis d’emergències, els convenis de socorrisme o els Fons europeus Next Generation, entre moltes d’altres.

Durant la trobada el vicepresident del Govern i conseller d’Economia, Antoni Costa, ha donat a conèixer el Decret Llei de Simplificació Administrativa en tot allò que afecta els ajuntaments de les Illes i que ajudarà a superar traves burocràtiques.

Alguns dels punts que la Federació vol destacar són:

La possibilitat que tendran els municipis d’utilitzar sòl rústic per a fer aparcaments dissuasoris durant vuit mesos a l’any, és a dir, el temps en què hi ha més turistes a les illes.

La supressió de la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació que permet que els municipis amb menys de 10.000 habitants aprovin un Pla General sense que hagi d’anar acompanyat per un Pla d’Ordenació Detallat.

La disposició addicional 7 que permet legalitzar construccions i instal·lacions de forma extraordinària i suposarà recursos econòmics per a les arques municipals, a més de regularitzar construccions que ara mateix no es poden esbucar per ser un dret prescrit de l’administració.

La creació de la Plataforma d’interoperabilitat PIMBAL que permetrà fer consultes administratives referides a l’Estat o al Govern a través d’un web.

El fet de permetre fer col·laboracions público-privada per agilitar l’atorgament de llicències que compleixen tots els requisits i alleugerir la càrrega municipal.