La FELIB vol la derogació de la Llei Montoro

15-Setembre-2020

La FELIB valora positivament el conjunt de mesures anunciades avui pel Govern de l'Estat tot i estar lluny de permetre que els consistoris puguin gestionar els seus recursos amb autonomia. “Es una primera passa per anar reconduint la situació financera dels ajuntaments”, ha assegurat el president de la federació, Antoni Salas. 

El Ministeri d'Hisenda ha assegurat que impulsarà un nou Reial decret perquè les entitats locals tenguin més recursos i un major marge pressupostari per afrontar la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 però només se centra en la regla de despesa i deixa fora l'ús dels romanents per una manca de consens, sense fer l'esforç necessari que donaria un impuls a la  municipal. “Els ajuntaments el que hem demanat és derogar perpetuament la Llei Montoro a la que estam subjectes”, ha insitit Salas qui recorda que poder gastar el 80 % del superàvit de 2019 en inversions financeres més sostenibles està bé però allò més important és que “els ajuntaments hem de decidir com i en què gastar els doblers dels romanents acumulats durant anys i que són fruit de l’esforç dels ciutadans, per aixó hi ha els governs municipals elegits democràticamente, tan dignes com les altres institucions insulars, autonòmiques i de l’Estat”, ha afegit.

La Ministra María Jesús Montero vol recuperar la part que sí tenia suport del Reial Decret-Llei 27/2020 que el Congrés no va convalidar i vol suspendre la regla de despesa de 2020 i prorrogar enguany per utilitzar el superàvit de 2019. A més permetrà concloure 2021 els projectes iniciats l'any passat, finançats amb el superàvit de 2018. Una altra de les mesures a destacar és que es pot tramitar com a procediment urgent la modificació de crèdit per entitats locals que hagin de fer front a despeses extraordinàries i urgents relacionades amb la crisi sobrevinguda.

El decret deixa de banda però les mesures relatives als romanents de tresoreria. La FELIB considera que es perd una oportunitat de derogar la Llei Montoro que seria la decisió que millor s'adaptaria a les necessitats dels municipis. “Ara, en una crisi sociosanitaria, s’han de poder invertir el romanents en les xarxes econòmiques i socials més properes als ciutadans”, ha conclòs el president, Toni Salas