Les obres d’ampliació de l’hospital de Manacor, en perill