AJUNTAMENT D'ALAIOR

AJUNTAMENT D'ALAIOR.jpg  AJUNTAMENT D'ALAIOR
C/ Major, 11
07730 Alaior

Contacte
Telèfon: 971 371002
Email: general@aj-alaior.org
Fax: 971 372958
Web: http://www.alaior.org


Òrgans de govern:
 

PARTIT POPULAR (PP)

Sr. José Luis Benejam Saura, batle

Sra. María Antonia Pons Mascaró, regidora

Sr. Rafael Quintana Villalonga, regidor

Sr. Cristóbal Marqués Palliser, regidor

Sra. María Del Mar López Corral (Independent), regidora

Sr. Luis Alberto Arevalo González, regidor

Sr. Jaime Reurer Morlá, regidor
 

JUNTS PER Lô

Sra. Maria Camps Sintes, regidora

Sr. Bartolomé Servera Esbert, regidor

Sr. Anselm Barber Luz, regidor

Sr. Luis López Camps, regidor

Sra. Eulàlia Torrà Canyelles, regidora

Sr. Marc Serena Speitx, regidor

971 371002
971 372958
general@aj-alaior.org

40.430596, -74.1768412