AJUNTAMENT D'ALARÓ

Alaró AJUNTAMENT D'ALARÓ
Plaça de la vila, 17
07340 Alaró

 Contacte
Telèfon: 971 510000
Email: ajuntament@ajalaro.net
Web: http://www.ajalaro.net


Òrgans de govern:
 

PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Llorenç Perelló Rosselló, batle

Sra. Mª Lourdes Bennásar Bennásar, regidora

Sr. Lorenzo Rosselló Campins (Independent), regidor

Sr. Gabriel Rosselló Cirer (Independent), regidor

Sra. Catalina Cifre Rosselló, regidora

Sra. Mª Angustias Cabañero Lavara, regidora

Sr. Juan Antonio Lozano León (Independent), regidor

Sr. Antoni Mateu Morro, regidor
 

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS - PSOE (PSIB- PSOE)

Sra. Aina Maria Munar Isern, regidora

Sra. Antònia Martorell Vanrell, regidora

Sr. José Miguel Alabillo Cabot, regidor
 

MÉS PER MALLORCA-APIB (MÉS-APIB)

Sra. Aina Sastre Bestard, regidora

Sr. Adolfo Collado Rosselló, regidor

971 510001
971 510000
ajuntament@ajalaro.net

39.7058545, 2.7891833