AJUNTAMENT D'ALARÓ

Alaró AJUNTAMENT D'ALARÓ
Plaça de la vila, 17
07340 Alaró

 Contacte
Telèfon: 971 510000
Email: ajuntament@ajalaro.net
Web: http://www.ajalaro.net


Òrgans de govern:
 

PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Llorenç Perelló Rosselló, batle

Sr. Lorenzo Rosselló Campins (Independent), regidor

Sra. Catalina Cifre Rosselló, regidora

Sr. Andreu Homar Campins, regidor

Sra. Mª Angustias Cabañero Lavara, regidora

Sr. Antoni Mateu Morro, regidor

Sra. Maria Antonia Martorell Campins, (Independent) regidora

Sr. Victor Manuel Peco Campins,  regidor

Sr. Gabriel Ferrer Isern, regidor
 

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS - PSOE (PSIB- PSOE)

Sr. Andrés Vidal Borrás, regidor

Sr. Omar Alesis Hernández Enriquez, regidor

 

MÉS PER MALLORCA-APIB (MÉS-APIB)

Sra. Aina Sastre Bestard, regidora

Sr. Adolfo Collado Rosselló, regidor

971 510001
971 510000
ajuntament@ajalaro.net

39.7058545, 2.7891833