AJUNTAMENT D'ALGAIDA

AJUNTAMENT D'ALGAIDA AJUNTAMENT D'ALGAIDA
C/ del Rei, 6
07210 Algaida

Contacte
Telèfon: 971 125076
Email: ajuntament@ajalgaida.net
Fax: 971 125044
Web: http://www.ajalgaida.netÒrgans de govern:

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS - PSOE (PSIB - P.S.O.E.)

Sra. Maria Antonia Mulet Vich, batlessa

Sra. Margalida Garcías Simón (Independent), regidora

Sr. Jaume Lliteras Ballester, regidor

Sra. Margarita Fullana Arrom, regidora

Sr. Llorená Gil Mateu (Independent), regidor

Sra. Catalina Pastor Ramis (Independent), regidora


MÉS PER MALLORCA-APIB (MÉS-APIB)

Sra. Margalida Puigserver Servera, regidora

Sra. Mª Antònia Reinés Femenia, regidora

Sr. Toni Rigo Company, regidor


PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Rafael Oliver Barros, regidor

Sr. Jaime Oliver Fullana, regidor

Sra. Dolores Robles Salas, regidora

Sr. Alexandre Artigues Fernández, regidor

del Rei, 6, 07210
971 125076
971 125044
ajuntament@ajalgaida.net