AJUNTAMENT DE BINISSALEM

AJUNTAMENT DE BINISSALEM AJUNTAMENT DE BINISSALEM
C/ de la Concepció, 7
07350 Binissalem

Contacte
Telèfon: 971 886558
Email: ajuntament@ajbinissalem.net
Fax: 971 886532 
Web: http://www.ajbinissalem.net


Òrgans de govern:

 

UNIO PER BINISSALEM (UxB)

Sr. Juan Victor Martí Vallés, batle

Sr. Francisco Moyá Pol, regidor

Sra. Concepción Rodríguez Rodríguez, regidora

Sra. Catalina Carmen Cortés Jaén, regidora

Sr. Gabriel Nadal Fullana, regidor
 

PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Andreu Villalonga Simonet, regidor

Sra. Francisca Serra Capó, regidor

Sra. Paula Moyá Llabrés, regidora

Sr. Rafael Ramis Fuertes, regidor
 

MÉS PER MALLORCA-APIB (MÉS-APIB)

Sr. Pere Daniel Pol i Creus, regidor

Sra. M. Aurora Mateu Martínez, regidor
 

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS - PSOE (PSIB - P.S.O.E.)

Sra. Josefina Ramis Rigo, regidora

Sr. José Maria Pons Morey, regidor

971 886558
971 886532
ajuntament@ajbinissalem.net

41.3945641, 2.1603352