AJUNTAMENT DE CAMPANET

AJUNTAMENT DE CAMPANET. AJUNTAMENT DE CAMPANET
C/ Plaça Major, 24
07310 Campanet

Contacte
Telèfon: 971 516005
Email: ajuntament@ajcampanet.net
Fax: 971 516613
Web: http://www.ajcampanet.net


Òrgans de govern:

 

MÉS PER MALLORCA-APIB (MÉS-APIB)

Sr. Guillem Rosselló Alcina, batle

Sra. Maria Pérez Morell, regidora

Sr. Francesc Garau Figuerola, regidor

Sra. Martina Pons Serra, regidora

 

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS - PSOE (PSIB - P.S.O.E.)

Sra. Rosa Maria Bestard Pons, regidora

Sra. Maria Gual Rigo, regidor

Sr. Federico Aguilar Moreno, regidor

 

AGRUPACIÓ D´ELECTORS MOU CAMPANET (AEMC)

Sr. Josep Bartomeu Pons Fiol 

Sr. Antoni Horrach Morell 


PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Pedro Pons Mairata, regidor

Sra. Kendy Arazely Olmos Ondarza, regidora

971 516005
971 516613
ajuntament@ajcampanet.net

39.7750542, 2.965327