AJUNTAMENT DE CAMPANET

AJUNTAMENT DE CAMPANET. AJUNTAMENT DE CAMPANET
C/ Plaça Major, 24
07310 Campanet

Contacte
Telèfon: 971 516005
Email: ajuntament@ajcampanet.net
Fax: 971 516613
Web: http://www.ajcampanet.net


Òrgans de govern:

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS - PSOE (PSIB - P.S.O.E.)

Sra. Rosa Maria Bestard Pons, batlessa

Sra. Maria Gual Rigo, regidor

Sra. Joana Aina Sánchez Martorell, regidora

Sr. Guillem Coll Bennasar, regidora

 

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

Sr. Antoni Serra Torres, regidor

 

MÉS PER MALLORCA-APIB (MÉS-APIB)

Sr. Guillem Rosselló Alcina, regidor

Sr. Jaume Ordines Joan, regidor

Sra. Margalida Tortella Pons (Independent), regidora

Sr. Francesc Garau Figuerola, regidor

Sra. Martina Pons Serra, regidora


PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Sebastian Pons Fiol, regidor

971 516005
971 516613
ajuntament@ajcampanet.net

39.7750542, 2.965327