AJUNTAMENT DE CONSELL

AJUNTAMENT DE CONSELL.gif  AJUNTAMENT DE CONSELL
Plaça Major, 3
07330 Consell

Contacte
Telèfon: 971 622095
Email: ajuntament@ajconsell.net
Fax: 971 622536
Web: http://www.ajconsell.net


Òrgans de govern:

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS - PSOE (PSIB- PSOE)

Sr. Andreu Isern Pol, batle

Sra. Margarita Llabrés Deyà, regidora

Sr. Rafel Llobet Capellà, regidor

Sra. Barbara Vachiano Arrom, regidora

Sr. Manuel Arrom Torres, regidor


AGRUPACIÓ D'ELECTORS SOM CONSELL (SC)

Sra. Sonia Daudén Carretero, regidora


EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

Sra. Francisca Campins Bibiloni, regidora

Sr. Pau Segui Serra, regidor


PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Gabriel Crespí Bennasar, regidor

Sra. Margarita Rosselló Cañellas, regidora


MÉS PER MALLORCA-APIB (MÉS-APIB)

Sr. Joan Antoni Coll Pol, regidor

Major, 3, 07330
971 622095
971 622536
ajuntament@ajconsell.net