AJUNTAMENT DE CONSELL

AJUNTAMENT DE CONSELL.gif  AJUNTAMENT DE CONSELL
Plaça Major, 3
07330 Consell

Contacte
Telèfon: 971 622095
Email: ajuntament@ajconsell.net
Fax: 971 622536
Web: http://www.ajconsell.net


Òrgans de govern:

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS - PSOE (PSIB- PSOE)

Sr. Andreu Isern Pol, batle

Sra. Margarita Llabrés Deyà, regidora

Sr. Manuel Arrom Torres, regidor

Sr. Sebastián Company Julia, regidor

Sra. Barbara Vachiano Arrom, regidora

 

AGRUPACIÓ D'ELECTORS SOM CONSELL (SC)

Sra. Sonia Daudén Carretero, regidora

Sra. Catalina Olmo Garcias, regidora

 


PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Gabriel Crespí Bennasar, regidor

Sr. Jorge Juan Homar Ferrando, regidor

Sra. Catalina Ferrer Vaquer, regidora

Sr. José María Amengual Muñoz, regidor

Major, 3, 07330
971 622095
971 622536
ajuntament@ajconsell.net