AJUNTAMENT DE COSTITX

AJUNTAMENT DE COSTITX.jpg AJUNTAMENT DE COSTITX
Plaça de la Mare de Déu, 15
07144 Costitx

Contacte
Telèfon: 971 876068
Email: ajuntament@ajcostitx.net
Fax: 971 513002
Web: http://www.ajcostitx.net


Òrgans de govern:
 

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

Sr. Antoni Salas Roca, batle

Sr. Juan Bautista Munar Munar, regidor

Sra. Cristina Martí Centenero, regidora

Sr, Maria Antònia Munar Llabrés

Sr. Lorenzo Ramis Alomar

Sr. Pedro Arrom Amengual

Sr. Adrià Pascual Jofre

Sr. Mercè Roca Puigserver


PARTIT POPULAR (PP)

Sra. Antònia Llabrés Socias, regidora

971 513002
971 876068
ajuntament@ajcostitx.net

39.657748, 2.9500384