AJUNTAMENT DE MANACOR

AJUNTAMENT DE MANACOR.jpg AJUNTAMENT DE MANACOR
Plaça del Convent, 1
07500 Manacor

Contacte
Telèfon: 971 849100
Email: ajuntament@manacor.org
Fax: 971 849121
Web: http://www.manacor.org


Òrgans de govern

MÉS PER MALLORCA-APIB (MÉS-Esquerra-APIB)

Sr. Miquel Oliver Gomila, batle

Sra. Carme Gomila Domínguez, regidora

Sra. Cristina Capó Santandreu, regidora

Sr. Joan Gaìa Mascaró, regidor

Sr. Sebastià Llodrà Oliver, regidor

Sr. Mateu Marcé Riera, regidor


PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS - PSOE (PSIB- PSOE)

Sra. Nuria Hinojosa Abenza, regidora

Sra. Maria Antonia Truyols Martí, regidora

Sr. Sebastián Nadal Santandreu, regidor

Sr. Artur Aguiló Frau, regidor


UNIDAS PODEMOS- UNIDES PODEM (PODEMOS-EUIB)

Sr. Carles Jesúss Grimalt Garcia, regidor


PARTIT POPULAR (PP)

Sra. Maria Antònia Sansó Jaume, regidora

Sra. Maria Isabel Bauzá Quetglas, regidora

Sr. Antonio Sureda Fons, regidor

Sr. Maria Bauzá Mascaró, regidor


EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

Sra. Catalina Riera Mascaró, regidora

Sr. Jaime Mut Riera, regidor

Sra. Isabel Febrer Gelabert, regidora

 

AIPC / SYS (APIC / SYS)

Sr. Juan Gomila Capó, regidor

Sra. Antonia Llodrá Brunet, regidora

Sr. Antonio García Castillo, regidor

971 849121
971 849100
ajuntament@manacor.org

39.5689579, 3.2078342