AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL.gif AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL
Plaça de l'Ajuntament, 1
07312 Mancor de la Vall

Contacte
Telèfon: 971 501776
Email: ajuntament@ajmancordelavall.net
Fax: 971 367554
Web: http://www.ajmancordelavall.net


Òrgans de govern:

 

PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Josep Frontera Martorell, batle

Sr. Gabriel Llobera Serra, regidor

Sra. Maria Del Carmen Riera Ramis, regidora

Sra. Caterina Coll Martorell

Sr. Antoni Martorell Mateu

 

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

Sr. Joan Ramon Villalonga, regidor

Sra. Maite Bover Martorell, regidora

Sra. Teresa Fontanet Mateu, regidora

Sr. Joan Antoni Jaume Mairata regidor

 

971 367554
971 501776
ajuntament@ajmancordelavall.net

39.7503549, 2.8712055