AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT.jpg  AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT
Plaça des Pou, 13
07519 Maria de la salut

Contacte
Telèfon: 971 525002
Email: ajuntament@ajmariadelasalut.net
Fax: 971 525194
Web: http://www.ajmariadelasalut.net


Òrgans de govern:
 


PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Jaume Ferriol Martí, batle

Sra. Catalina Vanrell Mascaró, regidora

Sr. Miquel Vanrell Font, regidor

Sra. Margarita Negre Vanrell , regidora

Sr. Miquel Pons Ferriol, regidor

Sr. Bartolomé Serra Mas, regidor


 

MES PER  MARIA (XM)

Sr. Bernat Quetglas Jordà, regidor

Sra. Caterina Agnès Munar Pascual, regidora

Sra. Maria Magdalena Vanrell Font, regidora


PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS - PSOE (PSIB- PSOE)

Sr. Rafel Aulet Galmés, regidor

Sra. Aina Maria Bergas Fons, regidora

971 525002
971 525194
ajuntament@ajmariadelasalut.net

39.6660028, 3.0754843