AJUNTAMENT DE PALMA

AJUNTAMENT DE PALMA.jpg  AJUNTAMENT DE PALMA
Plaça de Cort, 1
07001 Palma

Contacte
Telèfon: 971 225900
Email: 010@a-palma.es
Fax: 971 720967
Web: http://www.a-palma.es


Òrgans de govern:
 


PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Jaime Martínez Llabrés, batle

Sr. José Javier Bonet Díaz, regidor

Sra. Maria de Lourdes Roca Calafell, regidora

Sr. Oscar Fidalgo Bestard, regidor

Sra. Maria de las Mercedes Celeste Palmero, regidora

Sr. Llorenç G. Bauzóa de Keizer, regidor

Sra. Belén Soto Mateu, regidora

Sr. Antonio Deudero Mayans, regidor

Sra. Guadalupe Ferrer Melgarejo, regidora

Sra. Maria Luisa Marqués Rattier, regidora

Sr. Miquel Busquets Salom, regidor

 

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS - PSOE (PSIB- PSOE)

Sr. José Francisco Hila Vargas. regidor

Sr. Francisco Ducros Salva, regidor

Sra. Angélica Pastor Montero, regidora

Sr. Francesc Josep Dalmau Fortuny, regidor

Sra. Elena Navarro Duch, regidora

Sr. Oscar Manuel Cereijo Mendez, regidor

Sra. Silvana Gonzalez San Martín, regidora

Sr. Pepe Martínez García, regidor

 

VOX  (VOX)

Sr. Fulgencio Coll Bucher, regidor

Sra. Margarita Duran Vadell, regidora

Sra.  Sandra Catalina Barceló Schwarz, regidora

Sr. Ignacio Esteban Comamala, regidor

Sra. Sara Cerdo Frías, regidora

Sra. Jerónima Mayans Boch, regidora

 

MÉS PER MALLORCA-APIB (MÉS-APIB)

Sra. Neus Truyol Caimari, regidora

Sr. Miquel Àngel Contreras Ramis, regidor

Sra. Kika Coll Borràs, regidora

 

UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-EUIB)

Sra. Lucia Miriam Muñoz Alda, regidora

 

 

971 720967
971 225900
010@a-palma.es

39.5694108, 2.6501684