AJUNTAMENT DE PETRA

 

AJUNTAMENT DE PETRA.jpg AJUNTAMENT DE PETRA
C/ Font, 1
07520 Petra

Contacte
Telèfon: 971 830000
Email: ajuntament@ajpetra.net
Fax: 971 830262
Web: http://www.ajpetra.netÒrgans de govern:


Òrgans de govern:
 

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

Sr. Salvador Femenias Riera, batle

Sr. Jaume Horrach Miquel, regidor

Sr. Victor Manuel Lopez Sanchez, regidor

Sr. Rafel Font Bauza, regidor

Sra. Magadalena Marquez Ribot, regidora


PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Martí Sansaloni Oliver, regidor

Sr. Miquel Santandreu Bestard, regidor

Sr. Bartolomé Martorell Alzamora, regidor

 

MÉS PER MALLORCA-APIB (MÉS-APIB)

Sr. Rafel Pastor Balle, regidor

Sr. Pere Josep Bauzá Ferrer, regidor

Sra. Xisca Maria Riutort Mestre, regidora

Font, 1, 07520
971 830000
971 830262
ajuntament@ajpetra.net