AJUNTAMENT DE PETRA

 

AJUNTAMENT DE PETRA.jpg AJUNTAMENT DE PETRA
C/ Font, 1
07520 Petra

Contacte
Telèfon: 971 830000
Email: ajuntament@ajpetra.net
Fax: 971 830262
Web: http://www.ajpetra.netÒrgans de govern:


Òrgans de govern:
 

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

Sr. Salvador Femenias Riera, batle

Sr. Miquel Jaume Horrachl, regidor

Sr. Victor Manuel Lopez Sanchez, regidor

Sra. Magadalena Marquez Ribot, regidora

Sra. Catalina Bujosa Bujosa, regidora

Sr. Rafel Font Bauza, regidor

Sra. Catalina Gibert Riera

Sra. Maria Montserrat Oliver Font

Sr. Gabriel Sancho Sbert

 

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

Sr. Pere Josep Bauzá Ferrer, regidor

Sra. Antònia Gual Bauzá, regidora

Font, 1, 07520
971 830000
971 830262
ajuntament@ajpetra.net