AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA.gif  AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA
C/ de l'Ajuntament, 4
07810 Sant Joan de Labritja

Contacte
Telèfon: 971 333003
Email: info@santjoandelabritja.com
Fax: 971 333117
Web: http://www.santjoandelabritja.com


Òrgans de govern:

PARTIT POPULAR (PP)

Sra. Maria Tania Marí Marí, batlessa

Sr. Andrés Roig Marí, regidor

Sr. José Marcos Colomar Serra, regidor

Sr. Juan Marí Marí, regidor

Sra. Maria del Carmen Rodríguez Tur, regidora

Sr. Javier Torres Ribas, regidor

Sra. Maria Cardona Torres, regidora

Sr. Juan Antonio Alfaro Marí, regidor
 

AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE SANT JOAN DE LABRIJA (SANTI)

Sr. Santiago Marí Torres, regidor

Sra. Maria Vanesa Cabrera Miranda, regidora

 

SA VEU DES POBLE + Cs (SVDP+Cs)

Sr. Javier Torres Serra, regidor

Sr. José Luís Rodríguez Moreno, regidor
 

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS - PSOE (PSIB - P.S.O.E.)

Sr. Javier Marí Casanova, regidor

 

 

de l'Ajuntament, 4, 07810
971 333117
971 333003
info@santjoandelabritja.com