AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA.jpg  AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA
Passeig des Pouas, 23
07450 Santa Margalida

Contacte
Telèfon: 971 523050
Email: ajuntament@ajsantamargalida.net
Fax: 971 523777
Web: http://www.ajsantamargalida.net


Òrgans de govern:

 

COALICIÓ CONVERGÈNCIA - (CC)

Sr. Joan Monjo Esterlich, batle

Sr. Eugenio Garrido Vivas, regidor

Sra. Ana Maria Rodríguez Arbona, regidora

Sr. Miguel Estelrich Vanrell, regidor

Sra. Francisca Ignacio Pujadas, regidora

 

PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Martín Ángel Torres Valls,regidor

Sra. Rocío Romero Galera, regidora

Sra. Maciana Alomar Bauzá, regidora

Sra. Catalina Tous Seguí, regidora

Sr. Iván Romualdo Mesa Baez, regidor

Sra. Magdalena Moragues Femenías, regidora

Sr. Miquel Gabriel Beltrán Martorell, regidor

Sr. Jaime Picó Coll, regidor

 


PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS PSIB-PSOE (PSIB-PSOE) 

Sr. Francisco Bergas Pastor, regidor

Sra. Francisca Gamundi Penwill, regidora

Sra. Maria Antonia Cifre Calafat, regidora

Sr. Joan Rafel Gomez Tauler, regidor

 

971 523050
971 523777
ajuntament@ajsantamargalida.net

39.703234, 3.1033972