AJUNTAMENT DE SELVA

AJUNTAMENT DE SELVA.png AJUNTAMENT DE SELVA
Plaça Major, 1
07313 Selva

Contacte
Telèfon: 971 515006
Email: ajuntament@ajselva.net
Fax: 971 875269
Web: http://www.ajselva.net


Òrgans de govern:

PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Joan Rotger Segui, batle

Sra. Ana María Rotger Mestre, regidora

Sr. Rafel Gelabert Tortella, regidor

Sra. Beatriz Lechuga Tortella, regidora

Sra. Maria Nieves Jerez Sastre, regidora

Sr. Manuel José Barredo Enrique, regidor


ARRELAM-MES-PSIB (ARRELAM-PSIB)

Sra. Bel Nadal Jiménez

Sr. Bernat Oliver Femenia

Sra. Joana Maria Coll Vidal 

 

FEIM CAIMARI

Sra. Maria Antonia Garau Mairata, regidora

 

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

Sra. Juana Maria Coll Sampol, regidora

Major, 1, 07313
971 875269
971 515006
ajuntament@ajselva.net