AJUNTAMENT DE SES SALINES

AJUNTAMENT DE SES SALINES.jpg  AJUNTAMENT DE SES SALINES
Plaça Major, 1
07640 Ses Salines

Contacte
Telèfon: 971 649117
Email: ajuntament@ajsessalines.net
Fax: 971 649454
Web: http://www.ajsessalines.net


Òrgans de govern:

 

PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Juan Rodríguez Ginard, batle

Sr. Guillem F. Mas Bonet, regidor

Sra, Dolores Sánchez Bonet, regidora

Sra. Patricia Mesquida Amor, regidora

Sr. Miguel Rigo Barahona, regidor

Sr. José María Abadía Castaño, regidor

 

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

Sra. Sebastiana Gomila Amengual, regidora

SOM (SC)

Sr. Colau Escales Salva, regidor

 

ENDAVANT SES SALINES I COLONIA DE SANT JORDI (PSIB-PSOE, MÉS, INDEPENDENTS (ENDAVANT (PSIB-PSOE, MÉS, IND))
 

Sr. Bernat Roig Galmes, regidor

Sra. Maria Mercedes Salas Alfonso, regidora

Sra. Antonia Garcias Urendez, regidora

Sra. Josefina Tur Mari, regidora

Sr. Miquel Fontirroig Mas, regidor

 

971 649117
971 649454
ajuntament@ajsessalines.net

39.3327292, 3.0476046