AJUNTAMENT DE SÓLLER

AJUNTAMENT DE SÓLLER.jpg  AJUNTAMENT DE SÓLLER
Plaça de la Constitució, 1
07100 Sóller

Contacte
Telèfon: 971 630200
Email: ajuntament@a-soller.es
Fax: 971 633722
Web: http://www.ajsoller.net


Òrgans de govern:
 

PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Miquel Nadal Vaquer, batle

Sr. Carlos Darder Rosell, regidor

Sra. Maria del Mar Castañer Lozano, regidora

Sra. Andrea Pomar Capo, regidora

Sra. Antònia Frau Crespí, regidora

Sr. Juan A. Lorente Torres, regidor

Sr. Gabriel Barceló Munar, regidor

Sra. Llum Castañer Morenilla, regidora

 

SENY I SENTIT (SENY)

Sr. Sebastián Luis Aguiló Roig, regidor

Sra. Esther Alfonso Peláez, regidora

Sr. Jose Porcel Fiol, regidor


MÉS PER MALLORCA (MÉS-APIB)

Sra. Laura Celia Gelabert, regidora

Sr. Joan Carles Simo Artero, regidor

Sra. Elvira Arbona Cortes, regidora

Sra. Aurora Torrens Horrach, regidora

 

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS – PSOE (PSIB- PSOE)

Sr. Jaume Mateu Llado, regidor

Sra. Sandra Montaner Mas, regidroa

 

de la Constitució, 1, 07100
971 630200
971 633722
ajuntament@a-soller.es