AJUNTAMENT DE SÓLLER

AJUNTAMENT DE SÓLLER.jpg  AJUNTAMENT DE SÓLLER
Plaça de la Constitució, 1
07100 Sóller

Contacte
Telèfon: 971 630200
Email: ajuntament@a-soller.es
Fax: 971 633722
Web: http://www.ajsoller.net


Òrgans de govern:
 

PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Carlos Simarro Vicens, batle

Sr. Carlos Darder Rosell, regidor

Sra. Maria del Mar Castañer Lozano, regidora

Sra. Catalina Maria Pomar Catany, regidora

Sr. Joan Ruiz Mesquida, regidor

Sr. Miguel Nadal Vaquer, regidor

Sra. Andrea Pomar Capo, regidora

 

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

Sr. Sebastián Luis Aguiló Roig, regidor


MÉS PER MALLORCA (MÉS-APIB)

Sra. Laura Celia Gelabert, regidora

Sr. Gregori Mayol Duran, regidor

Sr. Joan Carles Simo Artero, regidor

Sra. Elvira Arbona Cortes, regidora
 

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS – PSOE (PSIB- PSOE)

Sr. Jaume Mateu Llado, regidor

Sra. Maria de la Cruz Enseñat Alemany, regidora

Sra. Maria del Mar Perez Romero, regidora
 

UNIDAS PODEMOS - UNIDES PODEM (PODEMOS-EUIB)

Sra. Catalina Maria Pizá Plaza, regidora
 

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

Sr. Jaime Bestard Matas, regidor

de la Constitució, 1, 07100
971 630200
971 633722
ajuntament@a-soller.es