AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA.gif  AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA
Jardí del Rei Joan Carles I
07170 Valldemossa

Contacte
Telèfon: 971 612025
Email: ajuntament@valldemossa.es
Fax: 971 612299
Web: http://www.valldemossa.es


Òrgans de govern:

GRUP INDEPENDENT DE VALLDEMOSSA (G.I.V.)

Sr. Nadal Torres Bujosa, batle

Sr. Xisco Mulet Jimenez, regidor

Sr. Miguel Torres Torres, regidor

Sr. Juan Mas García, regidor

Sr. Enrique Antonio Calafell Alemany, regidor

Sr. Gabriel Francisco Rosales Garza, regidor

 

PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Vicens Colom Torres, regidor

Sr. Juan Luis Muntaner Morey, regidor

Sr. Sebastián Vila Fiol, regidor

 

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS (PSIB-PSOE)

Sr. Gregorio Estarellas Mas, regidor

Sra. Gloria Escudero Tomas, regidora

 

971 612299
971 612002
ajuntament@valldemossa.es

39.7091678, 2.6214533