AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA.gif  AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA
Jardí del Rei Joan Carles I
07170 Valldemossa

Contacte
Telèfon: 971 612025
Email: ajuntament@valldemossa.es
Fax: 971 612299
Web: http://www.valldemossa.es


Òrgans de govern:

GRUP INDEPENDENT DE VALLDEMOSSA (G.I.V.)

Sr. Nadal Torres Bujosa, batle

Sr. Miguel Angel Torres Torres, regidor

Sr. Jaume Mayol Llobet, regidor

Sr. Jaume Salva Riutort, regidor

Sra. Margarita Pons Calafat, regidora

 

PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Vicens Colom Torres, regidor

Sra. Ninona Mayol Llobet, regidora
 

LA VALLDEMOSSA QUE VOLEM (VqV)

Sra. Gloria Escudero Tomas, regidora

Sr. Antoni Xavier Colom Colom, regidor

971 612299
971 612002
ajuntament@valldemossa.es

39.7091678, 2.6214533