CONSELL DE MALLORCA

consell de mallorca.jpg  CONSELL DE MALLORCA
C/ del Palau Reial, 1
07001 Palma

Contacte
Telèfon: 971 173500
Email: info@conselldemallorca.net
Fax: 971173635
Web: http://www.conselldemallorca.net


 

 

 

 

Hble. Sr. Llorenç Galmés Verger, President del Consell de Mallorca i Conseller electe del Partit Popular de les Illes Balears

Hble. Sra. Antònia Roca Bellinfante, Consellera electa del Partit Popular. Consellera executiva de Cultura i Patrimoni. Vicepresidenta primera

Hble. Sr. Pedro Bestard Martínez, Conseller electe de Vox Mallorca. Conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports. Vicepresident segon

Hble. Sr. Guillermo Sanchez Cifre, Conseller electe del Partit Popular. Conseller executiu de Benestar Social. President de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

Hble. Sr. Rafael Àngel Bosch Sans,, Conseller electa del Partit Popular. Conseller executiv d'Hisenda i Funció Pública

Hble. Sr. Antoni Fuster Zanoguera, Conseller electe del Partit Popular. Conseller executiu de Presidència

Hble. Sr. Fernando Rubio Aguiló, Conseller executiu de Territori, Mobilitat i Infraestructures. President de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca.

Hble Sr. José Marcial Rodriguez Díaz. Conseller executiu de Turisme.

Hble. Sra. Maria del Pilar Amate Rotger. Consellera executiva de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

 

PARTIT POPULAR (PP)

Hble. Sr. Carlos Simarro Vicens, Conseller electe del Partit Popular

Hble. Sra. Maria Núria Riera Martos, Consellera electa del Partit Popular

Hble. Sra. Margalida Serra Cabanellas, Consellera electa del Partit Popular

Hble. Sra. Maria Bauzà Mascaró, Consellera electa del Partit Popular

Hble. Sr. Bernat Vallori Mairata, Conseller electe del Partit Popular

Hble. Sra. Maria Magdalena García Gual, Consellera electa del Partit Popular

Hble. Sra. Antònia Mª Portell Salas. Consellera electe del Partit Popular

Hble. Sra. Maria Garrido Pascual. Consellera electa del Partit Popular

 

 

VOX (VOX)

Hble. Sra. María Paz Pérez Barceló, consellera

Hble. Sr. Antonio Gili Millán, conseller

Hble. Sra. Montserrat Amat Ortega, consellera

Hble. Sr. David Gil de Paz, conseller

 

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS - PSOE (PSIB - P.S.O.E.)

Hble. Sra. Catalina Cladera Crespí, consellera

Hble. Sr. Javier de Juan Martín, conseller

Hble. Sra. Juana Maria Adrover Moyano, consellera

Hble. Sr. Joan Ferrer Ripoll, conseller

Hble. Sra. Sofia Alonso Bigler, consellera

Hble. Sr. Andreu Serra Martínez, conseller

Hble. Sra. Beatriz Gamundí Ordinas, consellera

Hble. Sr. Gabriel Alomar Garau, conseller

Hble. Sra. Maria Antònia Truyols Martí, consellera

 

MÉS PER MALLORCA-APIB (MÉS-APIB)

Hble. Sr. Jaume Alzamora Riera, conseller

Hble. Sra. Catalina Inés  Perelló Carbonell, consellera

Hble. Sr. Joan Llodrà Gayà, conseller

Hble. Sra. Rosa Cursach Salas, consellera
 

 

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

Hble. Sr. Antoni Salas Roca, conseller

Hble. Sra. Magdalena Vives Fernández, consellera

 

971 173500
971173635
info@conselldemallorca.net

39.5692343, 2.6498337