CONSELL INSULAR D'EIVISSA

 CONSELL INSULAR D'EIVISSA 
Av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa

Contacte
Telèfon: 971 195900
Email: consell@conselldeivissa.es
Fax: 971 195311
Web: http://www.conselldeivissa.es


Consell Insular d’Eivissa 2023-2027
 

Hble. Sr. Vicente Marí Torres, President del Consell Insular d'Eivissa i conseller de Promoció Turística, Medi ruraL i Mari, electe del Partit Popular

Hble. Sr. Mariano Juan Colomar, vicepresident primer i conseller executiu del departament de Territori, Ordenació Turística, Mobilitat, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme. Conseller electe del Partit Popular

Hble. Sra Sara Ramón Rosselló, Vicepresidenta segona i consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni. Consellera electa del Partit Popular

Hble. Sr. Salvador Losa Marí, Conseller executiu del Departament de Presidència, Gestió Econòmica i Esports. Conseller electe del Partit Popular

Hble. Sra. Maria Fajarnés Costa, Consellera executiva del Departament de Cooperació Municipal, Recursos Humans i Indústria. Consellera electa del Partit Popular

Hble. Sra. Marilina Ribas Cartona, Consellera executiva del Departament del Parc Insular de Serveis, Juventud i Participació Ciudadana, consellera electe del Partiti Popular

Hble. Sra. Carolina Escandell Ferrer, Consellera executiva del Departament de Benestar Social, Família i Igualtat. Consellera electe del Partit Popular

Hble. Sr. Ignacio José Andrés Rosselló, Conseller executiu del Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència. Conseller electe del Partit Popular

 

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS - PSOE (PSIB - P.S.O.E.)

Hble. Sr. Josep Marí Ribas, conseller

Hble. Sr. Victor Torres Pérez, conseller

Hble. Sra. Elena López Boned, consellera

 

UNIDAS PODEMOS-UNIDES PODEM (PODEMOS-EUIB)

Hble. Sr. Oscar Evaristo Rodríguez Aller,  conseller

 

VOX (VOX)

Hble. Sr. Jaime Díaz de Entresotos, conseller

971 195900
971 195311
consell@conselldeivissa.es

38.9074631, 1.4271015