MANCOMUNITAT DES SUD DE MALLORCA

President: Gabriel Tauler Riera, batle de Felanitx
Constitució, 1, 07200 Seu de la Mancomunitat
adl@felanitx.org
ajuntament@felanitx.org