AJUNTAMENT DE CALVIÀ

AJUNTAMENT DE CALVIÀ AJUNTAMENT DE CALVIÀ
C/ del Batle Julià Bujosa Sans, 1
07184 Calvià

Contacte
Telèfon: 971139100
Email: calvia@calvia.com
Fax: 971 139148
Web: http://www.calvia.com

Òrgans de govern:


PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Juan Antonio Amengual Guasp, batle

Sra. María Isabel Bonet Saum, regidora

Sr. Jaime Bujosa Arbona, regidor

Sr. Juan Thomás Quetglas, regidor

Sra. Elisa Monserrat Mayol, regidora

Sr. Francisco Javier Tascón Piña, regidor

Sra. Maria Dolores Godoy Alcoy, regidora

Sr. Benito Carlos Ferrer Gómez, regidor

 

VOX (VOX)

Sra. Esperanza Catalá Ribó, regidora

Sr. Manuel Mas Sánchez, regidor

Sra. Juana María Prats Vidal, regidora

Sr. Simón Fuentes Mackintosh, regidor

Sra. María Teresa Tena Iturrizaga, regidora

 

PARTIT SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS - PSOE (PSIB - P.S.O.E.)

Sr. Alfonso Luís Rodríguez Badal, regidor

Sra. Natividad Francés Garate, regidora

Sr. Juan Recasens Oliver, regidor

Sra. Marta Lopez Exposito, regidora

Sr. Borja Martorell Enseñat, regidor

Sra. Alba Cuenca Cuenca, regidora

Sr. Alfonso Molina Jimenez, regidor

Sra. Maria Del Carmen Rojano Perez, regidora

Sr. Juan Cuadros Martinez, regidor

Sra. Francisca Muñoz Alcaraz, regidora

Sr. Jabo Martinez Rodriguez, regidor

Sra. Barbara Portells Sabate, regidora


 

971 139148
971139100
calvia@calvia.com

39.563753, 2.5050424